Duearity behöver finansiering i närtid

Duearity används

Duearity meddelade denna förmiddag att bolaget behöver ny finansiering och att man med sina finansiella rådgivare nu överväger olika strategiska finansieringsalternativ.

Duearity meddelade denna förmiddag att bolaget behöver ny finansiering och att man med sina finansiella rådgivare nu överväger olika strategiska finansieringsalternativ.

Enligt Nasdaqs regelverk för bolag på First North så måste bolagets rörelsekapital exklusive försäljning räcka till tre månaders drift och så är nu inte fallet för Duearity.

För en dryg vecka sedan meddelade Duearity att målsättningen för bolaget är att uppnå break even i slutet av 2024 kvarstår och att man har goda möjligheter att uppnå det på kvartalsbasis i fjärde kvartalet. Bolaget skrev vidare

”Ett skäl är att kostnadsbesparingar får fullt genomslag under andra halvan av året samt att åtta distributörer gått in i en definierad försäljningsfas. Cirka 800 patienter totalt ska köpa Tinearity G1 med tillhörande adaptrar för att uppnå målsättningen om break-even i fjärde kvartalet.”

Duearity AB

Duerity utvecklar produkter och tjänster mot tinnitus under varumärket Tinearity.