Nyemission i

Doxa AB

Ej tillgängligt

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nyemissionen har tecknats av ett fåtal investerare, genom bolag eller privat samt fonder, med erfarenhet av investeringar inom kapitalmarknaden och fastighetsbranschen. Bland investerarna förekommer befintliga aktieägare vars deltagande har bedömts vara av stor vikt för genomförandet av Nyemissionen på ett framgångsrikt sätt. Förekomsten av befintliga aktieägare bland investerarna har således legat i samtliga aktieägares bästa intresse. De större befintliga aktieägare som deltar är Bergendahl & Son AB, Marjan Dragicevic privat och genom Dragfast AB och Erik Selin genom Erik Selin Fastigheter AB som tecknar 10,5 miljoner, 4,2 miljoner respektive 5 miljoner aktier i Nyemissionen. Ingen av nämnda ägare eller övriga tecknare har någon närståenderelation till Bolaget. Tillkommande aktieägare i Bolaget genom Nyemissionen är Gösta Welandson via bolag samt en handfull fonder förvaltade av Clearance Capital Ltd.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Fyra nyemissioner presenteras i Stockholm

Tre noterade företag och ett som ska notera sig inom kort presenterar sin verksamhet och sina nyemissioner i Stockholm den 3 november. En spännande kväll för investerare.

Doxa i akut finansieringskris

Dentalföretaget Doxa som är verksamhet inom biokeramiska produkter har hamnat i akut likviditetskris efter att huvudägaren SLS Invest bestämt sig för att inte göra några fler investeringar. Utgången är osäker för Doxa och dess 1400 aktieägare.

Doxa genomför nyemission på 90,4 MSEK

Pengarna från emissionen kommer primärt att användas för att finansera lanseringen av dentalcementet Ceramir® Crown & Bridge i USA och Europa samt investeringar för att öka produktionskapaciteten för dom nya marknaderna.