Doxa genomför nyemission på 90,4 MSEK

Pengarna från emissionen kommer primärt att användas för att finansera lanseringen av dentalcementet Ceramir® Crown & Bridge i USA och Europa samt investeringar för att öka produktionskapaciteten för dom nya marknaderna.

Doxa slöt i början av året ett globalt distributionsavtal med amerikanska Henry Schein®, som är världens största distributör av dentalprodukter. Doxas Ceramir Crown & Bridge ingår i Henry Scheins Exclusive Brands, vilket är förbehållet ett fåtal av deras drygt 90.000 produkter. Doxa själva uppskattar att produktionsvolymen måste öka 25 gånger i år jämfört med 2010.

Ceramir Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement (lim) som används för permanent cementering av dentala kronor och broar.

Ceramir Crown & Bridge är ett biokeramiskt cement som integrerar med tanden. Biokeramens egenskaper minimerar risken för sekundärkaries, krympning och degradering vilket i sin tur minskar risken för omgörningar, ilningar, spänningar och värk. Dessutom är produkten enkel för tandläkaren att hantera och applicera. Ceramir Crown & Bridge har mottagits mycket väl av tandläkare, patienter och forskare. Produkten erhöll 2010 den prestigefulla utmärkelsen ”New Product Innovation Award 2010” från Frost & Sullivan.

Doxa fick i november 2010 patent godkända både i Europa och i USA för den materialförening som utgör basen för Ceramir Crown & Bridge. Doxa har idag totalt 86 godkända patent inom 34 patentfamiljer.

Doxa AB

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid.