Doxa i akut finansieringskris

Dentalföretaget Doxa som är verksamhet inom biokeramiska produkter har hamnat i akut likviditetskris efter att huvudägaren SLS Invest bestämt sig för att inte göra några fler investeringar. Utgången är osäker för Doxa och dess 1400 aktieägare.

Doxa är ett uppsalabaserat dentalföretag som utvecklar, producerar, marknadsför och säljer dentala biokeramiska produkter. Företaget har funnits sedan 1987 och har delvis haft en något ovanlig finansiering. Ovanlig i den bemärkelsen att de var väldigt tidigt ute med att erbjuda allmänheten att investera, vilket vid tidpunkten inte var vanligt för ett onoterat företag.

Det har flera gånger sett spännande ut för Doxa, men sedan har företaget alltid åkt på någon form av bakslag. I slutet av 2005 klev Investor Growth Capital in som huvudägare med 30 % av aktierna. Sedan har bland annat 6:e AP-fonden via SLS Invest gått in i bolaget. Vid nyemissionen under förra året planerades för en notering på Stockholmsbörsen eller First North under 2012, något som bolagets 1400 aktieägare säkert såg fram emot.

Nu har dock Doxa hamnat i akut likviditetskris. Den 28 februari tog styrelsen i SLS Invest beslutet att inte investera några mer pengar i Doxa. Det finns inga formella överenskommelser om finansiering, men Doxas styrelse har haft uppfattningen att SLS Invest skulle ställa upp, i alla fall under några månader för att kunna se hur försäljningsutvecklingen i bland annat USA utvecklas.

Doxa skriver att det finns aktörer som har visat intresse att investera, men att likviditetsbehovet nu är akut. Om någon aktör med pengar tror att Doxa kan lyckas lär denne kunna komma över en stor del av bolaget med en investering, ett bolag med hög burn rate och tom kassa är inte i något bra förhandlingsläge.

Doxa AB

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid.