Nyemission i

D. Carnegie & Co AB

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Vänder sig till privatpersoner i Sverige samt till institutioner i Sverige och utomlands.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

D. Carnegie & Co beräknas bli listat på First North den 9 april 2014.

D. Carnegie & Co har ingått avtal med ABG Sundal Collier om en övertilldelningsoption varigenom Erbjudandet kan komma att omfatta ytterligare högst 2 571 428 B-aktier vid kursintervallets lägsta punkt och 2 000 000 B-aktier vid kursintervallets högsta punkt, motsvarande 15 procent av Erbjudandet eller cirka 90 MSEK för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas under en period om 30 kalenderdagar från första dag för handel i Bolagets aktier på First North.

Uppdatering: Priset per aktie i emissionen sattes till 39 kr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Nio köpvärda aktier med potential

Två framgångsrika förvaltare vars fonder gick upp över 40 % förra året rekommenderar nio köpvärda aktier med potential. Det handlar om Intrum Justitia, D. Carnegie, Atrium Ljungberg, Byggmax, Peab, Proffice, Itab, Betsson och MQ.

D. Carnegie & Co letar efter huvudägare för börsnotering

D. Carnegie & Co söker efter en ny huvudägare för att göra något nytt av bolaget. Ansamlade förluster för gynnsam skatt och nästan 8000 aktieägare erbjudes.

Carnegie börjar brygga öl

Carnegie startar ett ölbryggeri i Hammarby Sjöstad med Carlsberg och gör sig redo för en nyemission.