D. Carnegie & Co letar efter huvudägare för börsnotering

D. Carnegie & Co söker efter en ny huvudägare för att göra något nytt av bolaget. Ansamlade förluster för gynnsam skatt och nästan 8000 aktieägare erbjudes.

D. Carnegie & Co AB är det gamla holdingbolaget vars tidigare dotterbolag bedrev finansiell verksamhet innan det hela kraschade. D. Carnegie överlevde och har idag strax under 8000 aktieägare och användbara ansamlade historiska förluster. I övrigt är bolaget i det närmaste tomt, och styrelsen letar nu aktivt efter någon bra aktör som via en liten nyemission vill ta 60-90 % av aktierna i bolaget. De kan exempelvis tänka sig ett privat fastighetsbolag som vill bli börsnoterat. [u][url=http://nyemissioner.se/planerad-notering/d_carnegie__co_ab/1016]Mer om noteringsplanerna[/url][/u].

D. Carnegie hade tidigare styrt om till att bli en investeringsklubb. Ett projekt inleddes och kom i hamn, i form av [u][url=http://nyemissioner.se/nyhet/carnegie_boerjar_brygga_oel/114]Nya Carnegiebryggeriet i Hammarby Sjöstad[/url][/u]. Men det verkar ha gått trögt att få aktieägarna att investera, vilket verkar ha gjort att klubbidén lagts på hyllan.

D. Carnegie & Co AB

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster.