Nyemission i

Briox AB

Briox utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Europa. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst. Briox AB hette tidigare FINT AB. FINT AB hette tidigare Fortnox International AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 7:43. En (1) befintlig aktie ger sju (7) teckningsrätter och fyrtiotre (43) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är säkerställd till 90 procent av den totala emissionsvolymen om cirka 28,1 miljoner kronor, av vilket teckningsförbindelser motsvarar cirka 56 procent och garantiåtaganden cirka 34 procent. Ersättningen för garantiåtagandena uppgår till 10 procent och har ingåtts med befintliga aktieägare i Briox, vilka även ingått teckningsförbindelser motsvarande sin pro rata-andel. För teckningsförbindelserna utgår ingen ersättning.

Uppdatering: Briox företrädesemission tecknades till totalt 100 %. 60 % med företrädesrätt, 6 % utan och 34 % av garanter.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Börsveckan rekommenderar investerare att inte delta i Briox företrädesemission

Briox gör en företrädesemission. Tidningen Börsveckan har gjort en analys av företaget och rekommenderar att investerare säljer aktien.

Fundersam man

Briox gör företrädesemission till högre pris än marknadskursen

Det kapitalkrävande tillväxtbolaget Briox som har sitt ursprung i Fortnox gör en företrädesemission med en teckningskurs som satts högre än marknadskursen. Är det dags för Briox att äntligen göra samma resa som Fortnox gjort i Sverige?