Briox gör företrädesemission till högre pris än marknadskursen

Fundersam man

Det kapitalkrävande tillväxtbolaget Briox som har sitt ursprung i Fortnox gör en företrädesemission med en teckningskurs som satts högre än marknadskursen. Är det dags för Briox att äntligen göra samma resa som Fortnox gjort i Sverige?

Igår kväll meddelade Briox att de ska göra en företrädesemission på 28,2 Mkr till 3,02 kr per aktie. Det är ett högst anmärkningsvärt pris eftersom aktien igår stängde på 2,83 kr. Att presentera en företrädesemission där priset redan från start ligger högre än marknadskursen är väldigt ovanligt. Och att det görs av ett företag som går med förlust i en tid då marknaden ogillar företag som behöver nytt kapital är extra anmärkningsvärt. Mer naturligt hade varit att sätta ett pris som ligger långt under marknadskursen.

Emissionen är säkerställd till 90 procent, varav 56 procentenheter utgörs av teckningsförbindelser och 34 procentenheter av garantier, där även garantierna kommer från befintliga ägare.

För aktieägarna är det trevligt, har man inte möjlighet att delta så blir utspädningen rimlig och aktiekursen pressas inte heller ner. Men man måste ändå fråga sig varför, kan det vara så att de större ägarna hoppas att många ägare inte tecknar sig?

Briox har sitt ursprung i Fortnox

Det har gått så många år nu att många nog inte vet att Briox har sitt ursprung i Fortnox. Fortnox bestämde sig för att vara ett lönsamt bolag med fokus på Sverige och i stället grundades ett separat bolag som skulle satsa på utlandet, detta bolag licensierade Fortnox-plattformen. Bolaget hette först Fortnox International, sedan FINT och nu Briox. Med tiden blev det opraktiskt att detta bolag skulle driva sin verksamhet på vad Fortnox utvecklade, så en överenskommelse gjordes och Briox tekniska plattform blev frikopplad från Fortnox och de har sedan dess utvecklats var för sig.

Aktuellt börsvärde
Fortnox: 43 755 Mkr
Briox: 156 Mkr

När man ser hur det två företagen idag värderas så kan man tänkta sig att någon gärna skulle vilja lyckas med samma resa i Briox som Fortnox gjort i Sverige.

Briox AB

Briox utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Europa. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst. Briox AB hette tidigare FINT AB. FINT AB hette tidigare Fortnox International AB.