Nyemission i

Brighter AB

Ej tillgängligt

Brighter utvecklar och kommersialiserar produkter för egenvård av diabetes.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:17. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sjutton (17) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Brighter har genom avtal med styrelse och VD erhållit garantiteckning om 500 000 SEK, dvs nära 25 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Brighter handlas under emissionskursen

Brighter-aktien handlas en bra bit under emissionskursen i den pågående företrädesemissionen.

Brighter hjälper patienter och vårdgivare vid behandlingen av diabetes

Brighter erbjuder ett värdefullt verktyg för såväl patienter som vårdgivare vid behandlingen av diabetes. Företaget gör nu en företrädesemission och vid har därför ställt några frågor till tf vd Erik Lissner.

Fondförvaltare gillar kursraket på Aktietorget

Förvaltaren för Handelsbankens svenska småbolagsfond med 8,7 miljarder kronor i förvaltat kapital gillar Aktietorgsnoterade Brighter. En aktie som sedan notering har gått upp med över 400 %.

Brighter har fått en order värd 24,5 miljoner kronor

Brighter är ett företag som utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Nu har företaget fått en riktig genombrottsorder värd 24,5 miljoner kronor.

Brighter förlänger emissionsperioden

I och med att Brighter inte lyckats få in teckningssedlar för miniminivån på sin nyemission, har bolagett valt att förlänga teckningstiden till 15 december.