Brighter hjälper patienter och vårdgivare vid behandlingen av diabetes

Brighter erbjuder ett värdefullt verktyg för såväl patienter som vårdgivare vid behandlingen av diabetes. Företaget gör nu en företrädesemission och vid har därför ställt några frågor till tf vd Erik Lissner.

Kan du berätta vad Brighter gör?

Bolaget erbjuder Actiste Diabetes Management System (ADSM), som man hoppas ska bli ett värdefullt verktyg för såväl patienter som vårdgivare vid behandlingen av diabetes, vilket anses vara en av de stora folksjukdomarna i världen i dag. Cirka 540 miljoner människor lever med sjukdomen, som utöver stor påverkan på livskvaliteten även innebär enorma kostnader för samhället – uppskattade till cirka 760 miljarder USD 2019.

Actiste är en kombinerad produkt och tjänst som sammanför en blodprovtagare, blodsockermätare och insulinpenna i en uppkopplad smart enhet för daglig diabetesvård i syfte att förenkla uppföljningen av sjukdomen för både individen och för sjukvården. Den viktigaste fördelen är enligt bolaget att patienten får bättre kontroll på sin sjukdom och på så sätt möjliggör bättre livskvalitet. Men man ser också möjliga vinningar för sjukvården, som med hjälp av datan som samlas in kan göra bättre uppföljningar och fokusera sin tid och energi på de patienter som är i störst behov av hjälp.

Hur långt har ni kommit med kommersialiseringen, vilka marknader har ni etablerat er på?

Huvudfokus ligger just nu på en kommersiell utrullning i Qatar, där Brighter har fått alla nödvändiga marknads- och regulatoriska godkännanden på plats och är nu i slutfasen att färdigställa affärsprocessen tillsammans med distributören för att göra produkten tillgänglig för patienter och användare. Man arbetar också med utbildning av vårdpersonal.  Detta är bolagets första stora kommersialisering och det är därför också något som man ämnar ta lärdom av för att finjustera processerna och underlätta för nästa marknad som står på tur. De marknader som är planerade därefter är Förenade Arabemiraten och Sydostasien efter det att nödvändiga marknads- och regulatoriska godkännanden har erhållits.

Vilken är Brighters största utmaning?

Vi är ett relativt litet bolag i en kostnadspräglad bransch där vi just nu är mitt i vår första stora kommersialiseringssatsning med start i Qatar.  Vi är med våra lösningar också beroende av ett antal marknads- och regulatoriska godkännanden som handhas av myndigheter och till stor del ligger utanför vår kontroll.

Hur ser Brighter ut om tre år?

Då hoppas vi att Brighter har närvaro i ett antal marknader och att vår lösning är en naturlig del i diabetesvården där Actiste Diabetes Management System (ADMS) möjliggör distans-och precisionsvård av diabetespatienter. Målet är att underlätta för individen att ta hand om sin sjukdom samtidigt som vårdkostnaderna minskar. Vid denna tidpunkt har vi, högst troligt, även genom flertalet kliniska studier och användarstudier, ytterligare bekräftat fördelarna med lösningen samtidigt som vi fortsätter arbeta med vår globala utrullning av våra produkter och tjänster.

Ni gör en företrädesemission på 117 Mkr, vad ska ni använda kapitalet till?

Främsta syftet just nu är att hålla tempot upp i kommersialiseringsarbetet där vi är i startgroparna i Qatar. Likviden i sin helhet är tänkt att användas enligt nedan: 

  • Kommersialisering – cirka 50 procent
  • Utveckling och vidareutveckling av produkt- och SaaS-lösningar – cirka 27 procent
  • Återbetalning av krediter – 23 procent

Avslutningsvis, vad vill du säga till de som funderar på att investera i Brighter?

Med vår lösning, Actiste Diabetes Management System, vill vi förbättra livskvaliteten för miljontals människor genom att hjälpa dem att undvika de komplikationer som kan uppstå av att inte behandla diabetes på rätt sätt. Jag anser att detta är både en god sak och en betydande affärsmöjlighet, så det är min förhoppning att så många som möjligt vill vara med på vår fortsatta resa.

Erbjudandet i korthet

Erbjudandets storlek: Erbjudandet omfattar 195 155 674 units.

Emissionslikvid: Cirka 117 MSEK.

Teckningspris: 0,60 per unit.

Teckningsperiod: 10 januari – 24 januari 2022.

Unit: En (1) unit innehåller två (2) nyemitterade aktier, två (2) teckningsoptioner av serie TO7 och en (1) teckningsoption av serie TO8.

Teckna via BankID

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Anmälningssedel

Prospekt

Brighter AB

Brighter utvecklar och kommersialiserar produkter för egenvård av diabetes.