UV Clinical Aps

UV Clinical utvecklar apparater med LED-lampor som avger ultraviolett ljus för desinfektion av katetrar och endotrakealtuber.
Ingen nyemission hittades

En aktuell IPO och tre framtida noteringar

RanLOS – Har tagit fram ett system för testning av antennsystem, vilket inkluderar både hård- och mjukvara. Gör just nu en noteringsemission på 17,25

UV Clinical Aps

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner