Börsnotering av

UV Clinical Aps

UV Clinical utvecklar apparater med LED-lampor som avger ultraviolett ljus för desinfektion av katetrar och endotrakealtuber.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Mer information

UV Clinical presenterade sig på Life Science-dagen i Göteborg i början av mars 2023 och berättade då att man genomfört en finansieringsrunda i februari, samt att man siktar på att notera sig i Sverige, dock utan att ange någon specifik tidsplan.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner