PatientTrac International Medical Technology AB

PatientTrac erbjuder ett egenutvecklat system för elektroniska patientjournaler specialbyggt för psykiatri och psykisk hälsa med specifika och specialiserade komponenter för barnpsykiatrin och geriatrisk psykiatri med bland annat psykiatriska skattningsskalor och tester. Därutöver erbjuder PatientTrac systemlösningar för exempelvis schemaläggning, administration och fakturering. PatientTrac International Medical Technology AB hette tidigare Leox Holding AB. Leox Holding AB hette tidigare Aktiespridning i Sverige AB.
NGM Nordic SME
Finans
Bransch: Finans
Onoterat
Finans
Lista: Onoterat
Bransch: Finans
Inga nyheter hittades
PatientTrac International Medical Technology AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner