Börsnotering av

PatientTrac International Medical Technology AB

PatientTrac erbjuder ett egenutvecklat system för elektroniska patientjournaler specialbyggt för psykiatri och psykisk hälsa med specifika och specialiserade komponenter för barnpsykiatrin och geriatrisk psykiatri med bland annat psykiatriska skattningsskalor och tester. Därutöver erbjuder PatientTrac systemlösningar för exempelvis schemaläggning, administration och fakturering. PatientTrac International Medical Technology AB hette tidigare Leox Holding AB. Leox Holding AB hette tidigare Aktiespridning i Sverige AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Runt 700 aktieägare.

Mer information

Uppdatering: Noteringsplanerna flyttade från hösten 2006 till 2007.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner