Börsnotering av

PatientTrac International Medical Technology AB

PatientTrac erbjuder ett egenutvecklat system för elektroniska patientjournaler specialbyggt för psykiatri och psykisk hälsa med specifika och specialiserade komponenter för barnpsykiatrin och geriatrisk psykiatri med bland annat psykiatriska skattningsskalor och tester. Därutöver erbjuder PatientTrac systemlösningar för exempelvis schemaläggning, administration och fakturering. PatientTrac International Medical Technology AB hette tidigare Leox Holding AB. Leox Holding AB hette tidigare Aktiespridning i Sverige AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Aktieägarna från när bolaget (Aktiespridning) var noterat på Nordic MTF och de tidigare ägarna av Leox.

Värdering

Pre-money 11,3 Mkr och upp till 17,8 Mkr post money om emissionen och övertilldelningsoptionen fulltecknas under mars/april 2011.

Mer information

Aktiespridning i Sverige AB är noterat på Nordic-MTF, men kommer att avnoteras pga stora förändringar i verksamheten. När processen är klar siktar företaget på att åternotera sig på Nordic-MTF. Aktiespridning i Sverige AB köper Leox AB, där Leox aktieägare blir ägare till 59 % och Aktiespridnings ägare 41 %. Företaget köper också företaget som äger aktieforumet Derank. Aktiespridning i Sverige AB och Leox AB byter sedan namn med varandra.

Uppdatering: Köpet av Derank blev inte av, men man har köpt återstående aktier i Inoff vilket gör att man nu äger tjänsten till 100 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner