Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ZAZZ Energy of Sweden AB

ZAZZ Energy of Sweden AB

ZAZZ Energy of Sweden AB
Box 5209
102 45 Stockholm

Hemsida:

www.zazzenergy.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Zazz Energy erbjuder effektiv och miljövänlig avfallförgasning samtidigt som de producerar el, varmvatten och biokol.

Teckningsperiod:

14 juli 2022 - 15 juli 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

8,2 Mkr

Teckningskurs:

2,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

75,86 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission genom ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Eminova Partners.

Post:

Övrigt:

Zazz Energy inledde en riktad emission efter att marknaden stängt den 14 juli 2022 och den ska vara klar innan marknaden öppnar igen. Hur mycket man önskar ta in angavs inte.

Bolaget avser att använda nettolikviden, i kombination med den lånefacilitet Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 5 juli 2022, till att omvandla licenser till elavtal och fortsätta uppförandet av bioljeanläggningar för grön elproduktion i Grekland.

Uppdatering: Zazz Energy fick in 8,2 Mkr till 2,40 kr per aktie.

Uppdaterat: 2022-07-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss