Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Wästbygg AB

Wästbygg AB

Wästbygg AB
Sofierogatan 3B
412 51 Göteborg

Hemsida:

www.wastbygg.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag som är verksamt på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar.

Teckningsperiod:

1 oktober 2020 - 9 oktober 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

800 Mkr + 143 Mkr (+150 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

96 kr

Likviddag:

15 oktober 2020

Avstämningsdag:

Värdering:

2 203,2 Mkr pre-money

Villkor:

Erbjudandet riktas till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige. Allmänheten verkar i detta erbjudande bestå av de som är kunder hos Swedbank och sparbankerna samt Nordnet

Post:

50 aktier, minimum 150 aktier.

Övrigt:

Wästbygg noteras på Nasdaq Stockholm den 13 oktober 2020.

Erbjudandet består av 800 Mkr i nya aktier och 150 Mkr i befintliga aktier. Vidare kan en övertilldelningsoption på 143 Mkr i nya aktier användas.

De befintliga aktierna erbjuds av bolagets VD och tillika delägare Jörgen Andersson via Fino Förvaltning AB.

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB och Svolder AB (publ) har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet till ett totalt belopp om högst 300 Mkr.

Uppdaterat: 2020-10-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss