Wästbyggs IPO får teckna-rekommendation av analytiker

Wästbygg gör en IPO på Stockholmsbörsen. Börsveckan har analyserat caset och rekommenderar att investerare tecknar, vilket även Affärsvärlden och Dagens Industri gör.

Wästbygg är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag som är verksamt på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar. Huvudägare är Rutger Arnhult.

Wästbygg gör nu en IPO på 1093 Mkr till 96 kr per aktie. Teckning pågår t.o.m. den 9 oktober och aktierna noteras sedan på Stockholmsbörsen den 13 oktober. Hur ska då en investerare agera?

Börsveckan – Teckna

Börsveckan ger en teckna-rekommendation och är imponerade av bolagets historik och tillväxt. Börsveckan har räknat på bolaget och om värderingen säger man

”…vilket är billigt dels relativt börsen som helhet men även mot Skanska, Peab och NCC.”

Och då lyfter man även fram att Wästbygg dessutom har mycket högre tillväxtambitioner än de 2-3 % som de tre växer.

Affärsvärlden – Teckna

Affärsvärlden ger en teckna-rekommendation till sina läsare.

”I ett optimistiskt scenario där bolaget fortsätter växa i hög takt, når 7% rörelsemarginal och får en värdering i linje med de större byggarna så är aktien en dubblare. I ett pessimistiskt scenario ser vi nedsidan som ganska begränsad.”

Dagens Industri – Teckna

Dagens Industri ger en teckna-rekommendation till sina läsare.

”Det är rimligt att Wästbygg värderas upp vid noteringen. För det talar värderingen i absoluta tal samt att fastighetskungen Rutger Arnhult hellre vill bli utspädd i fastighetsboalget Klöverns kommande nyemission än säljer aktier i Wästbygg vid börsnoteringen.”

 
Läs även:

IPO-intervju med vd för Wästbygg

6 företag som ska notera sig på Stockholmsbörsen under 2020

Wästbygg AB

Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag som är verksamt på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar.