Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Urb-it AB

Urb-it AB

Urb-it AB
Vattugatan 17
111 52 Stockholm

Hemsida:

urb-it.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Urb-it är en plattform för e-handel i mobilen från stadens fysiska butiker med hypersnabb leverans (38 minuter i genomsnitt). Urb-it AB hette tidigare Urb-it & Associates AB.

Teckningsperiod:

26 april 2018 - 11 maj 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

59,6 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 april 2018

Värdering:

19,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:1. Den som på avstämningsdagen är upptagen i den av Euroclear förda aktieboken kommer erhålla tre (3) teckningsrätter per innehavd aktie. En (1) teckningsrätt kommer ge rätt att teckna en (1) ny aktie i Urb-it.

Post:

Övrigt:

Styrelseledamot och största aktieägare i Bolaget, Lage Jonason, avser att teckna sin pro rata-andel av Emissionen, varav upp till cirka 20 mkr kan komma att betalas genom kvittning av fordringar mot Bolaget.

Uppdatering: Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser om cirka 56 procent av Företrädesemissionen har lämnats av bland annat Lage Jonason, Erik Mitteregger förvaltning AB och Gerald Engström och emissionsgarantier om cirka 44 procent har lämnats av garantigivare.

Uppdaterat: 2018-04-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss