Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Train Alliance Sweden AB

Train Alliance Sweden AB

Train Alliance Sweden AB
Bankgatan 22
233 31 Svedala

Hemsida:

www.trainalliance.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Train Alliance försörjer tågoperatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsnära verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar.

Teckningsperiod:

29 januari 2020 - 12 februari 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

250 Mkr + 37,5 Mkr

Teckningskurs:

50 kr

Likviddag:

17 februari 2020

Avstämningsdag:

Värdering:

486 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten och institutioner.

Post:

10 aktier, minimum 110 aktier.

Övrigt:

Obs 29 jan - 10 feb är dummy-datum, bolaget har i skrivande stund ännu inte presenterat exakta datum, utan bara kommunicerat "Erbjudande föranleder att ett prospekt förväntas godkännas och registreras av Finansinspektionen samt offentliggöras omkring vecka 5 med första dag för handel beräknad till omkring vecka 8."

Train Alliance gör en emission på 250 Mkr. Vid stort intresse kan man utöka med ytterligare 37,5 Mkr.

Inför Erbjudandet har Investment AB Spiltan, Prior & Nilsson Fonder, Polar Structure AB och ITG Ingenieur-Tief und Gleisbau GmbH åtagit sig att, till samma pris som för övriga investerare, teckna aktier i Erbjudandet till ett värde om 185 MSEK, motsvarande cirka 64 procent av Erbjudandet. Därutöver har styrelseledamöter tillika storägare och medgrundare lämnat avsiktsförklaring att till samma pris och på samma villkor som övriga investerare i Erbjudandet teckna aktier motsvarande totalt 60 MSEK.

Uppdatering: Teckningsperioden är 29 januari - 12 februari 2020 och noteringen på First North ska ske den 20 februari.

Uppdaterat: 2020-01-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss