Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Train Alliance Sweden AB

Train Alliance Sweden AB

Train Alliance Sweden AB
Bankgatan 22
233 31 Svedala

Hemsida:

www.trainalliance.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Train Alliance försörjer tågoperatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsnära verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar.

Teckningsperiod:

21 november 2016 - 15 december 2016

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

56,7 Mkr

Teckningskurs:

17 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 november 2016

Värdering:

340 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:6. Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd B-aktie. Det krävs sex (6) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie.

Post:

Minimum 200 aktier.

Övrigt:

Föreliggande nyemission omfattas till 40,0 procent av emissionsbeloppet av i förväg ingångna teckningsförbindelser.

Efter emissionen listar sig företaget på Alternativa.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss