Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tellusgruppen AB

Tellusgruppen AB

Tellusgruppen AB
Tegnérgatan 35
111 61 Stockholm

Hemsida:

tellusgruppen.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg.

Teckningsperiod:

6 april 2021 - 20 april 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20 Mkr

Teckningskurs:

8 kr per unit och aktie

Likviddag:

26 april 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

80 Mkr pre-money

Villkor:

Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

Post:

Övrigt:

Tellusgruppen noteras på First North den 28 april 2021.

Teckningsåtaganden om 16 Mkr, motsvarande 80 procent av erbjudandet, har lämnats från bolagets styrelse, ledning och anställda samt Mangold Fondkommission och ett antal externa investerare.

En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en tecknings­kurs motsvarande 130 procent av teckningskursen i erbjudandet vilken motsvarar en fast teck­ningskurskurs om 10,40 kr per aktie, innebärandes att bolaget kan komma att erhålla ytter­ligare maximalt 26 Mkr före emissionskostnader vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska ske mellan den 9 maj 2022 och den 23 maj 2022. Teckningsoptioner av serie TO1 avses att tas upp till handel på Nasdaq First North.

Uppdaterat: 2021-04-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss