Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Svenska Nyttobostäder AB

Svenska Nyttobostäder AB
Regeringsgatan 59
111 56 Stockholm

Hemsida:

nyttobostader.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar ALM Equitys förvaltningsbostadsfastigheter.

Teckningsperiod:

25 maj 2023 - 7 juni 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

250 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Svenska Nyttobostäder ska göra en företrädesemission på ca 250 Mkr under maj-juni 2023. 25 maj - 7 juni är bara dummy-datum, exakta datum och villkor har i skrivande stund ännu inte bestämts.

Bolaget har erhållit besked från fyra av Bolagets största aktieägare att de är positivt inställda till att teckna aktier motsvarande sina pro rata-andelar av Företrädesemissionen. Dessa aktieägare innehar cirka 63 procent av kapitalet i Bolaget innan utbyteserbjudandet och bedöms inneha cirka 65 procent av kapitalet i Bolaget efter utbyteserbjudandet.

Svenska Nyttobostäder har även denna dag ingått ett låneavtal med ett dotterbolag till ALM Equity med ett rambelopp om 80 MSEK och med en löptid till 31 juli 2023, där parterna tillsammans har möjlighet att förlänga lånet som längst till 30 november 2023. ALM Equity får, om Företrädesemissionen genomförs, kvitta utestående belopp och ränta under lånet i en sådan emission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss