Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Svenska Nyttobostäder AB

Svenska Nyttobostäder AB
Regeringsgatan 59
111 56 Stockholm

Hemsida:

nyttobostader.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar ALM Equitys förvaltningsbostadsfastigheter.

Teckningsperiod:

17 mars 2022 - 17 september 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

270 Mkr

Teckningskurs:

100 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Apelsinhöjden Holding AB.

Post:

Övrigt:

Svenska Nyttobostäder meddelade den 31 mars 2022 att teckning och tilldelning skett av 2 198 380 preferensaktier i den riktade nyemission som beslutades på extra bolagsstämma den 17 mars 2022.

Uppdaterat: 2022-03-31

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss