Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Svenska Nyttobostäder AB

Svenska Nyttobostäder AB
Regeringsgatan 59
111 56 Stockholm

Hemsida:

nyttobostader.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar ALM Equitys förvaltningsbostadsfastigheter.

Teckningsperiod:

29 september 2021 - 29 september 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

144,4 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittningsemission av preferensaktier riktad till utvalda investerare som tecknat avtal om att leverera aktiebolag innehållande färdigställda förvaltningsfastigheter.

Post:

Övrigt:

"Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning skett av 1 444 279 preferensaktier i den riktade nyemissionen som beslutades på årsstämman en 27 maj 2021."

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss