Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Storskogen Industrier AB

Storskogen Industrier AB

Storskogen Industrier AB
Blasieholmsgatan 7
111 48 Stockholm

Hemsida:

www.storskogen.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Storskogen är ett investmentbolag som förvärvar och utvecklar små och mellanstora företag, primärt i Sverige.

Teckningsperiod:

12 maj 2021 - 30 juni 2021

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

400 Mkr

Teckningskurs:

250 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till vissa bolagssäljare av bolag till koncernen som inte är aktieägare sedan tidigare.

Post:

Minimum 1,1 Mkr.

Övrigt:

Samtidigt som denna emission gör man även en riktad emission på 3 600 476 A-aktier till 0,005 kr per aktie. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Daniel Kaplan, Firm Factory AB, Alexander Murad Bjärgård, Ronnie Bergström, Ängsmon AB, Peter Ahlgren och Ribbylund Management AB i enlighet med bestämmelserna i aktieägaravtalet som Bolagets aktieägare har ingått.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss