Analytiker avråder från jättenoteringen av Storskogen

Investeringsföretaget Storskogen gör en jättenotering på Nasdaq Stockholm. Dagens Industri avråder i en analys från att teckna på fundamentala grunder. Även Affärsvärlden rekommenderar att investerare avstår. Börsveckan är också skeptiska.

Storskogen är ett investmentbolag som förvärvar och utvecklar små och mellanstora företag. Företaget gör nu en IPO som består av en nyemission på 8 miljarder kronor och 7,4 miljarder kronor i befintliga aktier. Aktierna noteras sedan på Nasdaq Stockholm den 6 oktober till en värdering på 64,4 miljarder kronor. Hur ska då en investerare agera?

AMF, Cliens Kapitalförvaltning, Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab, ODIN Fonder, Swedbank Robur Fonder och Spiltan har åtagit sig att förvärva aktier i noteringserbjudandet för ett totalt belopp om 7,25 miljarder kronor.

Dagens Industri – Teckna inte

Dagens Industri råder sina läsare att inte teckna noteringserbjudandet. Man skriver visserligen att aktien kan gå bra på kort sikt men att på fundamentala grunder så är aktien inte intressant.

“I klartext ser Storskogen ut att noteras med en massiv premie mot de största etablerade aktörerna. Dessa värderas i sin tur på en historiskt hög nivå, med 50 procents premie mot femårssnittet…”

Affärsvärlden – Teckna inte

Affärsvärlden avråder från att teckna Storskogens IPO.

”Vi avstår ändå från att teckna. Historiken är kort, vi ser begränsad rabatt mot redan högvärderade jämförelsebolag och har frågetecken för hur hållbart bygget är. Det är uppbyggt i en marknad med hög och tilltagande konkurrens om förvärvsobjekt”

Börsveckan

Börsveckan har inte publicerat någon text om Storskogen under analys-rubrik, men tidningens chefredaktör Gabriel Isskander har skrivit en helsideskrönika på ämnet. Han går först igenom vad Storskogen är och sedan tre faktorer man kan titta på när man går igenom företag av denna typ. Storskogen prickar fel i alla tre faktorer.

”Vi på Börsveckan föredrar bolag med lång och stark historik som jobbar med en decentraliserad styrning inom en och samma bransch. Konglomerat har vi svårt för av den enkla anledningen att man inte kan vara bäst på allt.”

Se även:

IPO-intervju med vd för Storskogen Industrier

Affärsvärldens analytiker positiva till Emilshus notering

Storskogen Industrier AB

Storskogen är ett investmentbolag som förvärvar och utvecklar små och mellanstora företag, primärt i Sverige.