Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Stockwik Förvaltnings AB

Stockwik Förvaltnings AB

Stockwik Förvaltnings AB
Ortviksvägen 8
856 33 Sundsvall

Hemsida:

stockwik.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Stockwik Förvaltnings är ett investeringsföretag fokuserat på förvärv och förvaltning av svenska kvalitetsföretag. Stockwik Förvaltnings AB hette tidigare StjärnaFyrkant AB. StjärnaFyrkant AB hette tidigare Mobyson AB. Tidigare även Onetwocom, Freetel, Extended Capital Group, Lap Power Holding, Petro Arctic och Polargasintressenter.

Teckningsperiod:

15 juni 2020 - 2 juli 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

12,48 Mkr + 1,87 Mkr

Teckningskurs:

29 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 juni 2020

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:10. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt och tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2020-06-22

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss