Stockwik – ett nytt investeringsföretag på börsen

Stockwik blir ett investeringsföretag på Stockholmsbörsen med David Andreasson som VD och hjärna, när nuvarande telekomverksamhet delas ut till aktieägarna.

Den havererade telekomåterförsäljaren StjärnaFyrkant som är noterad på Stockholmsbörsen ska som vi tidigare skrivit om dela ut sin nuvarande verksamhet via två olika bolag. Nuvarande moderbolag blir i stället ett investeringsföretag och nu har företaget presenterat mer information.

Stockwik skall vara ett investeringsföretag fokuserat på förvärv och förvaltning av svenska kvalitetsföretag. Stockwik ska ge sina aktieägare tillgång till välskötta onoterade företag och samtidigt ge dessa företag tillgång till aktiemarknaden. Stockwik utgår från tre grundläggande kärnvärden:

Rätt företag. Rätt människor. Rätt värderingar.

Stockwik har för avsikt att investera i välskötta familjeföretag med förutsättningar till långsiktigt uthålligt värdeskapande och som drivs av kompetenta personer. Vår bedömning är att den marknad som dessa bolag utgör, erbjuder många gynnsamma investeringsmöjligheter. Detta har sin grund bland annat i behovet av generationsskiften samt risk- och ägarspridning. Kombinationen av omfattande relationer och en metodisk process gör att Stockwik relativt snabbt kan göra sin första investering. StjärnaFyrkants ackumulerade underskott om cirka en kvarts miljard kronor förbättrar ytterligare förutsättningarna till god lönsamhet.

Som ett led i bolagets nya verksamhetsinriktning tillträder David Andreasson som ny VD. David har en magisterexamen i nationalekonomi och en kandidatexamen i företagsekonomi. David är 39 år och har erfarenhet från flera finansiella institutioner såsom ABG Sundal Collier och Erik Penser Bankaktiebolag. Han kommer närmast från Swedbank där han ansvarat för bankens aktieanalys för små och medelstora bolag.

”David har 15 års erfarenhet av att granska och utvärdera småbolag och av hur aktieägarvärden skapas. Detta tillsammans med hans drivna personlighet gör honom till rätt person att leda och utveckla den nya verksamheten”, säger Rune Rinnan, ordförande i StjärnaFyrkant.

”Jag ser stora möjligheter att bygga upp Stockwik utifrån den inriktning som nu är fastlagd.Det skall bli oerhört spännande att skapa ett investeringsbolag från grunden. Det finns ett omfattande behov hos såväl företagare som investerare och därmed är potentialen god”, säger David Andreasson i en kommentar.

David Andreasson tillträder som VD för Stockwik den 5 december 2013. Bolagets nuvarande koncernchef och VD Jonas Arnström kommer att vara kvar i bolaget för att genomföra de planerade strukturella förändringarna inom telekomverksamheten.

Vi får se hur det går med denna investeringsverksammhet. Det är inte direkt första gången ett havererat bolag ger sig in på detta spår och det blir sällan vidare lyckat. Men Transferator på Aktietorget har blivit en framgång, så för alla aktieägares skull så hoppas vi att även Stockwik sällar sig till undantagen.


Läs även: Havererat bolag på Stockholmsbörsen ska bli tre

Stockwik Förvaltnings AB

Stockwik Förvaltnings är ett investeringsföretag fokuserat på förvärv och förvaltning av svenska kvalitetsföretag. Stockwik Förvaltnings AB hette tidigare StjärnaFyrkant AB. StjärnaFyrkant AB hette tidigare Mobyson AB. Tidigare även Onetwocom, Freetel, Extended Capital Group, Lap Power Holding, Petro Arctic och Polargasintressenter.