StjärnaFyrkant-Stockwik drar i handbromsen

Det havererade börsföretaget StjärnaFyrkant som ska byta namn till Stockwik smög på fredagskvällen ut ett pressmeddelande om att de stoppar utdelningen av de två dotterbolagen. Någon förklaring till detta drastiska beslut anges inte.

Strax före klockan 18 på fredagskvällen smög StjärnaFyrkant AB ut ett pressmeddelande. Det meddelas att styrelsen dragit tillbaka förslaget att ändra verksamhetsintriktningen i bolagsordningen och att de även dragit tillbaka förslaget om utdelningen av de två dotterbolagen med telekomverksamhet.

StjärnaFyrkant AB ska dock fortfarande byta namn till Stockwik Förvaltning AB och bli ett investeringsföretag.

Om de två dotterbolagen där den havererade telekomverksamheten finns skriver StjärnaFyrkant AB “StjärnaFyrkant avser fortsätta bedriva befintlig verksamhet vidare på bästa möjliga sätt.”.

När ett noterat företag släpper ett pressmeddelande på en fredagskväll, då ska man vara vaksam, för det är en klassisk tidpunkt för att försöka undvika att information får uppmärksamhet.

I fallet med StjärnaFyrkant AB/Stockwik så saknar pressmeddelandet en förklaring till detta drastiska beslut. Vem eller vilka är det som fått styrelsen att ta detta beslut? Av vilken orsak har detta beslut tagits?

Pressmeddelandet

Styrelsen i StjärnaFyrkant drar tillbaka förslaget på en ändrad verksamhetsinriktning i bolagsordningen

Styrelsen för StjärnaFyrkant kallar som tidigare informerats till en extra bolagsstämma den 19 november 2013. Styrelsen föreslår bolagsstämman att bolagets firma ändras till Stockwik Förvaltning AB. Däremot drar styrelsen tillbaka förslaget på en ändrad verksamhetsinriktning i bolagsordningen. Anledning är att den nuvarande verksamhetsbeskrivningen väl beskriver bolagets nuvarande verksamhet. Verksamhetsinriktningen i bolagsordningen bör inte ändras innan bolagets faktiska verksamhet eventuellt har förändrats.

Renodlingen inom telekomområdet med två separata dotterbolag med nya dotterbolagschefer fortsätter som planerat. David Andreasson tillträder som ny VD och koncernchef i StjärnaFyrkant den 5 december 2013 som planerat. Styrelsen har dock beslutat att tills vidare avvakta med planerna på att dela ut de två fristående företagen ur koncernen.

StjärnaFyrkant avser fortsätta bedriva befintlig verksamhet vidare på bästa möjliga sätt. Bolaget kommer att fortsätta utvärdera olika alternativ för att kontinuerligt utveckla sin verksamhet.

Läs även:

Stockwik – ett nytt investeringsföretag på börsen

Havererat bolag på Stockholmsbörsen ska bli tre

Stockwik Förvaltnings AB

Stockwik Förvaltnings är ett investeringsföretag fokuserat på förvärv och förvaltning av svenska kvalitetsföretag. Stockwik Förvaltnings AB hette tidigare StjärnaFyrkant AB. StjärnaFyrkant AB hette tidigare Mobyson AB. Tidigare även Onetwocom, Freetel, Extended Capital Group, Lap Power Holding, Petro Arctic och Polargasintressenter.