Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Stockwik Förvaltnings AB

Stockwik Förvaltnings AB

Stockwik Förvaltnings AB
Ortviksvägen 8
856 33 Sundsvall

Hemsida:

stockwik.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Stockwik Förvaltnings är ett investeringsföretag fokuserat på förvärv och förvaltning av svenska kvalitetsföretag. Stockwik Förvaltnings AB hette tidigare StjärnaFyrkant AB. StjärnaFyrkant AB hette tidigare Mobyson AB. Tidigare även Onetwocom, Freetel, Extended Capital Group, Lap Power Holding, Petro Arctic och Polargasintressenter.

Teckningsperiod:

10 september 2010 - 24 september 2010

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

18,8 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 september 2010

Värdering:

Pre-money 18,8 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter pågår under perioden 10 september - 21 september 2010. Erik Penser är finansiell rådgivare till bolaget i samband med företrädesemissionen.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss