Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SPACtvå AB

SPACtvå AB
Humlegårdsgatan 4
114 46 Stockholm

Hemsida:

/spactva.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

SPACtvå är en SPAC-bolag som inom 24 månader från notering ska förvärva ett eller flera onoterade bolag, med fokus på lönsamma bolag i Norden med ett bolagsvärde på 100-500 Mkr.

Teckningsperiod:

15 november 2022 - 28 november 2022

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

22 Mkr + 3 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

5,5 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

Övrigt:

SPACtvå noteras på Spotlight den 9 december 2022.

12,5 Mkr är säkrat på förhand av teckningsåtagare.

Uppdatering: Emissionen blev tecknad till 22 Mkr, fördelat på 274 investerare.

Uppdaterat: 2022-11-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss