SPAC, IR-sensor, guldproduktion och musikrättigheter gör emissioner

SPACtvå gör en IPO, JonDeTech och Botnia Exploration gör företrädesemissioner och Zeptagram gör en nyemission inför en kommande notering.

SPACtvå – Ett SPAC-bolag som inom 24 månader från notering ska förvärva ett eller flera onoterade bolag, med fokus på lönsamma bolag i Norden med ett bolagsvärde på 100-500 Mkr. Teamet bakom denna SPAC är inte helt oväntat samma som framgångsrikt noterade SPACett. Gör nu en noteringsemission på 25 Mkr och noteras på Spotlight den 9 december. Teckningsperiod är 15-28 november.

JonDeTech – Utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Gör en företrädesemission på 42,4 Mkr till 50 öre per aktie, vilket innebär en pre-money-värdering på 15,9 Mkr. Teckningsperioden är 21 november – 5 december.

Botnia Exploration – Ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget ser stora möjligheter att öppna sin guldgruva Fäbodtjärn under 2023. Gör en företrädesemission på 80,8 Mkr till 6,50 kr per aktie. Teckningsperiod är 22 november – 6 december.

Zeptagram – Erbjuder en plattform/börs för musikrättigheter samt andra IP-rättigheter som hanteras med hjälp av blockchainteknik. Plattformen gör det möjligt för personer att investera i musik, i allt från helt nya artister till globala megastjärnor. Gör nu en emission på 24 Mkr och ska sedan ansöka om en notering på Spotlight. Teckningsperiod är 17 november – 15 december.

Invoicery Group AB

Invoicery är Nordens marknadsledande egenanställningsföretag som möjliggör för privatpersoner att fakturera utan att ha eget företag. I Sverige använder företaget varumärket Frilans Finans. Invoicery Group AB hette tidigare SPACtvå AB.