Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Spacett AB

Spacett AB

Spacett AB
Eriksrogränd 8
194 78 Upplands Väsby

Hemsida:

www.spacett.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

SPACett är ett svenskt förvärvsbolag, ett så kallat SPAC, som etablerats på initiativ av Gerhard Dal och Per Nilsson. Potentiella målbolag innefattar primärt bolag i Norden, med bolagsvärde om cirka 100-500 MSEK, och med en beprövad affärsmodell som gynnas av digitaliseringstrenden.

Teckningsperiod:

24 november 2021 - 8 december 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

27 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

5 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till allmänheten i Sverige.

Post:

Minimum 1000 aktier.

Övrigt:

Spacett noteras på Spotlight den 27 december 2021.

Sponsorerna har lämnat teckningsåtagande om 12 MSEK, motsvarande 44 % av Erbjudandet. Utöver detta har större externa investerare lämnat teckningsåtagande om 8 MSEK, motsvarande cirka 30 % av erbjudandet. Sammantaget uppgår teckningsåtaganden från Sponsorerna samt större externa investerare totalt till 20 MSEK motsvarande cirka 74 % av erbjudandet.

Uppdaterat: 2021-12-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss