Två omvända förvärv, en SPAC-notering och en direktnotering

VIMAB och Cardeon noteras via omvända förvärv, Tura via en SPAC och Meds uppges planera för en direktnotering.

VIMAB Holding – Förvaltar och utvecklar industriservicebolag särskilt specialiserade inom olika områden och applikationer av flödesteknik och hantering av olika typer av vätskor. I slutet av maj meddelade First North-noterade Headsent AB att de ska göra ett omvänt förvärv av VIMAB Holding AB, dvs VIMAB Holding AB ska noteras på First North. Transaktionen och granskningsprocessen beräknas kunna slutföras under det tredje kvartalet. VIMAB Holding ABs aktieägare kommer att äga 86 % av stamaktierna efter transaktionen och Headsent ABs nuvarande aktieägare 14 %.

Tura Scandinavia – En nordisk distributör av tillbehör inom konsumentelektronik med en bred produktportfölj av egna och distribuerade varumärken. I slutet av maj meddelade spac-bolaget Spacett AB som är noterat på Spotlight att de förvärvar Tura Scandinavia till ett marknadsvärde om cirka 240 Mkr, vilket finansieras med aktier samt kontanter om 26 Mkr och 42,8 miljoner nyemitterade aktier i SPACett. Efter transaktionen kommer säljaren Voxson äga 87 % av aktierna i SPACett. Transaktionen ska vara klar under tredje kvartalet 2022.

Cardeon – Investerar i företag inom life science. Denna notering är något av en följetång. I slutet av 2020 meddelades att man förstärker styrelsen med Swedbanks förre ordförande Carl Eric Stålberg och Elektas förre vd Richard Hausmann och att företaget skulle noteras på Nasdaq i USA. Sedan kom en kritisk granskning och luften gick ur bolaget. Nu har bolaget meddelat att man ska notera sig på NGM Nordic SME via en fusion med Tectona. Extra bolagstämmor ska hållas den 23 augusti och Bolagsverket ska registrera fusionen den 24 november.

Meds Apotek – Det har länge ryktats om en börsnotering. I slutet av juni 2021 skrev Di Digital att Meds planerade en börsnotering i slutet av 2021 med Nordea som rådgivare, vilket dock Meds vd dementerade. Vidare skrev Di Digital att det cirkulerar flera rykten om noteringsplaner. Ett är att bolaget klippt banden med rådgivarna Carnegie och ABG Sundal Collier, och att bolaget nu ska göra en direktnotering själva.


Läs även: Två noteringar och ett listbyte i närtid

Spacett AB

SPACett är ett svenskt förvärvsbolag, ett så kallat SPAC, som etablerats på initiativ av Gerhard Dal och Per Nilsson. Potentiella målbolag innefattar primärt bolag i Norden, med bolagsvärde om cirka 100-500 MSEK, och med en beprövad affärsmodell som gynnas av digitaliseringstrenden.