Tura som noteras via SPACett får en köprekommendation av Affärsvärlden

Tura som är verksamt inom tillbehör inom konsumentelektronik noterar sig via SPACett. Affärsvärlden har gjort en analys som kommer fram till en köprekommendation.

Tura är en ledande nordisk distributör av tillbehör inom konsumentelektronik med en bred produktportfölj av egna och distribuerade varumärken. Företaget noterar sig nu via en transaktion med spac-bolaget SPACett som är noterat på Spotlight.

Affärsvärlden har nu gjort en analys där man kommer fram till en köprekommendation. Analytikern anser att bolaget har bra förutsättningar att navigera genom såväl konkurrens- som makrolandskap de kommande åren. I analysen framgår vidare att företaget är något mindre känsligt för sämre konjunktur mot bakgrund av att bolaget arbetar med tillbehör.

”Vi bedömer vidare att ledningens expertis och långa erfarenhet i branschen gör det troligt att förvärv snarare kommer att bli värdeskapande än motsatsen. Vi modellerar dock ej in förvärv”

Se även: Noteringsintervju med vd för Tura Scandinavia

Spacett AB

SPACett är ett svenskt förvärvsbolag, ett så kallat SPAC, som etablerats på initiativ av Gerhard Dal och Per Nilsson. Potentiella målbolag innefattar primärt bolag i Norden, med bolagsvärde om cirka 100-500 MSEK, och med en beprövad affärsmodell som gynnas av digitaliseringstrenden.