Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Scout Gaming Group AB

Scout Gaming Group AB

Scout Gaming Group AB
Ingmar Bergmans Gata 2
114 34 Stockholm

Hemsida:

www.scoutgaminggroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Scout Gaming Group utvecklar och erbjuder en daily fantasy sport-plattform till speloperatörer och mediabolag.

Teckningsperiod:

8 september 2022 - 22 september 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

101,34 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 september 2022

Värdering:

11,26 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 9:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av nio (9) nya aktier

Post:

Övrigt:

Obs, 1-15 augusti 2022 är dummy-datum, allt som är kommunicerat i skrivande stund är att emissionen ska ske under sommaren 2022.

Den sista juni 2022 meddelade Scout Gaming Group att de ska göra en en fullt säkerställd företrädesemission på 100 Mkr till 50 öre per aktie under sommaren.

Uppdatering: Företrädesrätten uppgas tidigare vara ca 10:1, den blir i stället 9:1. Företrädesemissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden om ca 46 MSEK respektive ca 55 MSEK.

Uppdaterat: 2022-08-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss