Fyra aktuella företrädesemissioner

Fyra företag som nu är aktuella med företrädesemissioner är Scout Gaming Group, Soltech Energy, Pharmiva och Brighter.

Scout Gaming Group – Utvecklar och erbjuder en daily fantasy sport-plattform till speloperatörer och mediabolag. Bolaget har mer eller mindre misslyckats med sin verksamhet två gånger och försöker nu en tredje gång. Det avspeglas även i värderingen. Bolaget gör en företrädesemission på 101,3 Mkr till 50 öre per aktie vilket motsvarar en pre-money-värdering på 11,3 Mkr.

SolTech Energy – En helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för sina kunders behov. Det är svårt att tänka sig ett företag som just nu ligger mer rätt i tiden. Soltech passar därför på att göra en företrädesemission på 228,3 Mkr samt en överteckningsoption på hela 253 Mkr. Emissionen görs till 11 kr per aktie och teckningstiden är 12-26 september.

Pharmiva – Ett svenskt femtech-bolag som arbetar för en bättre vaginal hälsa genom att utveckla innovativa antibiotikafria behandlingar mot underlivsinfektioner. Gör nu en företrädesemission på 9,88 Mkr till 1,80 kr per aktie. Man gör även en riktad emission på 6,57 Mkr till en grupp investerare. Teckningstid för företrädesemissionen är 12-26 september.

Brighter – Utvecklar och kommersialiserar produkter för egenvård av diabetes. Gör nu en företrädesemission på 52,4 Mkr till 6 öre per aktie. Återstår att se hur det går för aktien stängde veckan på 5,86 öre. Teckningstid 16-30 september.

Scout Gaming Group AB

Scout Gaming Group utvecklar och erbjuder en daily fantasy sport-plattform till speloperatörer och mediabolag.