Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SciBase AB

SciBase AB

SciBase AB
Kammakargatan 22
11140 Stockholm

Hemsida:

www.scibase.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Medicinteknikbolag som har tagit fram ett mätinstrument för att avgöra om hudfläckar är ofarliga eller början på malingt melanom.

Teckningsperiod:

7 mars 2023 - 21 mars 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

79,6 Mkr

Teckningskurs:

1,55 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 mars 2023

Värdering:

106,1 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 9:12. En (1) befintlig aktie ger nio (9) teckningsrätter. Tolv (12) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 52 procent av teckningsförbindelser och till cirka 48 procent av emissionsgarantier. Företrädesemissionen är således till fullo garanterad.

Teckningsåtaganden har lämnats av bland annat styrelseledamöterna Tord Lendau, Matt Leavitt, Diana Ferro och Thomas Taapken och av ledningen i form av Simon Grant, Michael Colérus, Per Svedenhag, Tobias Bergenblad, Linn Olsen och Alf Laurell och av aktieägare i form av bland annat Van Herk Investments B.V. Garantiåtaganden har lämnats av externa garanter.

För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision, anpassad efter rådande marknadsläge, om elva (11) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, alternativt tretton (13) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (d.v.s. under perioden 7 mars – 21 mars 2023), dock aldrig lägre än teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.

Uppdatering: SciBase företrädesemission tecknades till 51 % med teckningsrätter och 25 % utan. 24 % får tecknas av garanter.

Uppdaterat: 2023-03-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss