Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Purefun Group AB

Purefun Group AB

Purefun Group AB
Box 72
312 21 Laholm

Hemsida:

www.purefungroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Purefun Group är en koncern med fokus på e-handel med sällanköpsvaror i Norden. Bolaget är verksamt främst inom segmentet sexuell hälsa med den väletablerade e-handelsplattformen Vuxen. Bolaget erbjuder ett brett sortiment med en hög andel egna varumärken. Bolaget är även verksamt inom djurprodukter genom e-handelsplattformen DOGGIE.se som är en återförsäljare av hundprodukter.

Teckningsperiod:

1 maj 2022 - 20 maj 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

30 Mkr

Teckningskurs:

25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission riktad till säljarna av Woo Me.

Post:

Övrigt:

Purefun köper Woo Me för 30 Mkr med aktier som betalning och 2,5 Mkr kontant.

Betalningen med vederlagsaktier sker tekniskt genom att en utfärdad reversfordran enligt förvärvsavtalet kvittas mot nya aktier i en riktad kvittningsemission.

Affären ska godkännas på en extra bolagsstämma som förväntas hållas den 20 maj 2022.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss