Purefun Group AB

Purefun Group är en koncern med fokus på e-handel med sällanköpsvaror i Norden. Bolaget är verksamt främst inom segmentet sexuell hälsa med den väletablerade e-handelsplattformen Vuxen. Bolaget erbjuder ett brett sortiment med en hög andel egna varumärken. Bolaget är även verksamt inom djurprodukter genom e-handelsplattformen DOGGIE.se som är en återförsäljare av hundprodukter.
First North
Detaljhandel
Bransch: Detaljhandel
First North
Skönhet/Hälsa

Purefun Group, e-handelsföretag som växer under lönsamhet

Purefun Group grundades 2005 och är moderbolaget i en koncern inom e-handel. Bolaget är främst verksamt i Sverige, Norge, Finland

Purefun Group AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner