Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Prostatype Genomics AB

Prostatype Genomics AB

Prostatype Genomics AB
Industrivägen 19
171 48 Solna

Hemsida:

www.prostatypegenomics.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Prostatype Genomics unika system identifierar det genetiska fingeravtrycket för prostatacancer genom att mäta information från cancerstamcellernas gener i det vävnadsprov (biopsi) som redan erhållits i samband med att patienten diagnostiserats. Genom att kombinera det genetiska fingeravtrycket med övrig information från diagnosen beräknas en så kallad P-score. Prostatype Genomics AB hette tidigare Chundsell Medicals AB.

Teckningsperiod:

27 april 2023 - 11 maj 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

34,29 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 april 2023

Värdering:

5,71 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 6:1. En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av sex (6) nyemitterade aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier från befintliga ägare samt externa investerare motsvarande sammanlagt cirka 24 MSEK. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 6,6 MSEK, motsvarande cirka 19,3 procent av företrädesemissionen och emissionsgarantierna uppgår till cirka 17,4 MSEK, motsvarande cirka 50,7 procent av företrädesemisione, dvs totalt 70 procent. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om tolv (12) procent av garanterat belopp i kontant ersättning, alternativt med fjorton (14) procent av garanterat belopp vid ersättning i form av nya aktier i Bolaget.

Uppdaterat: 2023-04-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss