Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pagero Group AB

Pagero Group AB

Pagero Group AB
Västra Hamngatan 1
411 17 Göteborg

Hemsida:

www.pagero.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Pagero erbjuder ett affärsnätverk som kopplar ihop köpare och säljare världen över för automatiserad och säker kommunikation av affärsdokument samt för att säkerställa lokal regelefterlevnad.

Teckningsperiod:

13 oktober 2021 - 20 oktober 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

500 Mkr (+ 75 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

24 kr

Likviddag:

26 oktober 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

3 201 Mkr pre-money

Villkor:

Erbjudandet riktas till institutionella investerare i Sverige och i utlandet samt till allmänheten i Sverige. Allmänheten avser i detta fall kunder hos Nordea, SEB och Avanza.

Post:

50 aktier, minimum 250 aktier.

Övrigt:

Pagero Group noteras på First North den 22 oktober 2021.

Fonder förvaltade av I&T Asset Management (Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S) och Swedbank Robur Fonder har åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för ett totalt belopp om 230 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss