Pagero Group AB

Pagero erbjuder ett affärsnätverk som kopplar ihop köpare och säljare världen över för automatiserad och säker kommunikation av affärsdokument samt för att säkerställa lokal regelefterlevnad.
First North
Data/IT
Bransch: Data/IT

Affärsvärlden har ljummen inställning till Pagero Groups noteringserbjudande

Pagero erbjuder ett affärsnätverk som kopplar ihop köpare och säljare världen över för automatiserad och säker kommunikation av affärsdokument samt

Pagero Group AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner