Fyra framtida noteringar

Fyra företag som är framtida noteringskandidater är Malma Logistik, Occlutech, Svenska Brasserier och Mobilaris.

Malma Logistik – En förvärvsdriven logistik koncern av mindre format som ska notera sig på NGM Nordic SME under tredje kvartalet.

Occlutech – Har utvecklat en serie produkter som med minimala kirurgiska ingrepp åtgärdar bland annat medfödda hjärtfel. Skulle noterats på First North förra hösten och trots att noteringsemissionen blev övertecknad så valde bolaget att dra tillbaka emissionen och ställa in noteringen. Man ansåg att efterfrågan från långsiktiga investerare hade varit för lågt och att marknadssentimentet inte var tillräckligt starkt för en bra handel i aktien. Nu har dock bolaget aktiverat planen igen och denna gång siktar man på Nasdaq Stockholms huvudlista under första halvåret 2023.

Svenska Brasserier – Äger Sturehof och flera andra av Stockholms andra välprofilerade restauranger. Ryktades redan 2017 göra sig redo för en börsnotering men bolaget förnekade planerna till Nyemissioner.se. Men nu har planerna aktiverats. I slutet av maj skrev Di, baserat på bekräftade uppgifter, att företaget ska noteras inom 18-36 månader. Företaget kallas för Svenska Brasserier, men heter formellt Sturehof AB. Det företag som ska noteras är ägarbolaget som idag heter Åda Förvaltning och planen är att det ska byta namn till Svenska Brasserier. En nyemission på 165 Mkr ska nu göras där ABG Sundal Collier är rådgivare.

Mobilaris – Investerar i industriteknik och kvar i bolaget finns även industrial solutions. Skulle ha noterat sig i slutet av 2020 men har i stället fortsatt att spinna ut verksamheter. Man har tidigare delat ut dotterbolaget National Security och i slutet av 2021 sålde man Mobilaris MCE till Epiroc. Bolaget har inte kommunicerat någon ny noteringsplan men man har marknadsfört sig mot investerare vilket för ett onoterat bolag brukar betyda att det finns planer på en notering.


Läs även: En noteringsemission och två företrädesemissioner

Occlutech Holding AG

Occlutech har utvecklat en serie produkter som med minimala kirurgiska ingrepp åtgärdar bland annat medfödda hjärtfel.