Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB
Vallgatan 27
411 16 Göteborg

Hemsida:

capsek.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Northern CapSek Ventures är ett investmentbolag som investerar i tillväxtbolag med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Northern CapSek Ventures AB hette tidigare Freedesk AB.

Teckningsperiod:

16 mars 2017 - 6 april 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

12,53 Mkr

Teckningskurs:

3,50 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

27,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

1 aktie, minimum 1400 aktier.

Övrigt:

Freedesk noterar sig på Aktietorget den 27 april 2017.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 6 MSEK, totalt motsvarande cirka 48 procent av emissionsvolymen.

Uppdaterat: 2017-03-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss