Teckna inte Northern CapSek Ventures IPO anser analytiker

Northern CapSek Ventures ska bli ett investmentbolag och gör just nu en IPO. Affärsvärlden rekommenderar att investerare inte tecknar sig för aktier.

Northern CapSek Ventures ska bli ett investmentbolag. Bolaget gör just nu en IPO inför sin notering på NGM Nordic SME den 7 juli. Teckningstiden pågår t o m den 26 juni och under denna period hoppas bolaget få in teckningar på 13,9 Mkr till ett pris på 11 kr per aktie.

Hur ska då en investerare agera? Affärsvärlden har tittat närmare på caset och kommer fram till att man inte ska teckna sig. Affärsvärlden lyfter fram att transparensen är bristfällig och hur bra eller dåligt bolaget har varit hittills är svårt att följa.

Affärsvärlden är ändå generösa och lyfter fram att Northern CapSek har tre innehav. Det ena är dock litet och består av ett skal med kontanter. Så i princip består portföljen idag av aktier i Hoodin och Appspotr.

 Se även: Northern CapSek Ventures, IPO-intervju med vd

Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures är ett investmentbolag som investerar i tillväxtbolag med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Northern CapSek Ventures AB hette tidigare Freedesk AB.