Snabbt växande försäljning för en aktivare vardag

Freedesk utvecklar och säljer produkter för en aktivare vardag. Bolaget har inlett sin resa med Desk Riser som gör att man enkelt kan gå över till att stå och jobba vid skrivbordet när man känner för det. Freedesk gör nu en nyemission, inför en notering på Aktietorget, för att kunna hålla gaspedalen i botten med att fortsätta öka försäljningen i högt tempo. Nyemissioner.se har gjort en intervju med VD Stefan Westergård.

Vad gör Freedesk?

Freedesk är ett företag som just börjat sin resa mot att utveckla ett brett utbud av meningsfulla produkter och tjänster för en mer aktiv vardag. Vår vision är att vara världsledande inom produkter och tjänster som bidrar till ett större välmående och högre produktivitet genom ett mer aktivt sätt att utföra sina vardagliga aktiviteter. Initialt riktas fokus på vår portabla produkt Freedesk Desk Riser som möjliggör för användaren att stå upp och arbeta. Med vår första lansering av Freedesk Desk Riser vi visat vår förmåga att hitta lösningar som är smartare samt mer flexibla och tillgängliga än vad marknaden i övrigt erbjuder. I februari 2017 lanserade vi två nya produkter, Freedesk Personal Space och Freedesk Lap Top Stand, vilka är ytterligare exempel på denna förmåga.

Hur kom verksamheten igång?

Freedesk bildades i juli 2015 efter en längre tids utvecklingsarbete. Historien om Freedesk och Freedesk Desk Riser började redan för flera år sedan när jag insåg nackdelarna med att enbart sitta ned och arbeta samt fördelarna avseende hälsa och produktivitet med att kunna växla mellan stående och sittande. Insikten sådde ett frö kring idéer för hur vi alla på ett enkelt sätt skulle kunna stå upp och arbeta när vi vill. Tusentals timmar lades ner under mer än två års tid med fyra erfarna konstruktörer involverade för att till sist kunna lansera en enkel, smart, funktionell och robust lösning. Inför sommaren 2015 togs beslutet att det var dags att sälja de första tio produkterna.

Vilka är kunderna och hur säljs borden?

De potentiella kunderna är inom kontor, skola och hem. Kontor runt om i världen blir allt mer medvetna om hälso- och produktivitetsfördelar med att erbjuda möjligheten att stå upp och arbeta. Aktuell forskning visar att välmående och engagemang ökar hos elever vid användning av lösningar för att stå upp under skolarbetet. Barn med möjlighet att arbeta stående trivs bättre i skolan, eleverna är mer välmående och arbetsron i klassrummen förstärks. Medvetenheten om detta ökar efterhand och med detta växer den potentiella marknaden. Arbetslivet blir mer och mer flexibelt med människor som helt eller delvis arbetar hemifrån med sina datorer. Detta blir allt vanligare, vilket leder till betydande marknadstillväxt. Våra Desk Risers är dessutom multifunktionella produkter som kan användas till mycket annat än traditionellt skol- och datorarbete.

Freedesk har en multikanalstrategi, vilket innebär att vi arbetar både med nätverk av återförsäljare och distributörer, onlineförsäljning och sedan nyligen egen aktiv direktförsäljning. Vi har kontorsdistributörer både inom och utanför Europa. Utöver avtal som tecknats med Lekolar, ABA Skol och ERMI Ergohuset har vi under 2016 tecknat avtal med distributörer i Tyskland (Ergo Trading), Norge (Offitec) och USA (Dallasia-Fräsch). En ny säljkår, omfattande 47 säljare, är kontrakterade med Dallasia-Fräsch. Vi avser även att bygga ut den egna säljorganisationen. Planen inkluderar fler egna säljare som kan bearbeta slutkunder. Härutöver har vi inlett en ny fas av marknadsföringsinsatser för ökad försäljning via thefreedesk.se samt thefreedesk.com.

När skedde lanseringen och hur många har ni sålt hittills?

Freedesk Desk Riser lanserades under 2015. Hittills har cirka 2 000 Freedesk Desk Riser sålts. Härutöver har vi även lanserat Freedesk Personal Space och Freedesk Lap Top Stand.

Vilka marknader siktar ni på och vilken försäljning planerar ni för?

Fokus inledningsvis är Nordeuropa och USA, för att sedan arbeta vidare med andra regioner. Bara i Sverige säljs 200 000 skrivbord per år, där merparten är höj- och sänkbara. Marknaden i USA har mycket stor potential, stålösningar är det snabbast växande affärssegmentet inom kontor, en marknad som totalt omsätter 13 miljarder USD, med en tillväxt på 8 procent under 2015. I Europa omsätter marknaden för kontorsmöbler cirka 8 miljarder euro per år, även den i stark tillväxt. Norden är även den en intressant marknad för Freedesk, tack vare hög medvetenhet kring fördelar med vardagsaktivitet, såsom stående arbete. Totalt sett finns en stor marknad för stålösningar.

Vår målsättning är att sälja minst 20 000 enheter under 2017 och minst 50 000 enheter under 2018. Vår finansiella målsättning är att uppnå en omsättning om minst 50 MSEK under 2018 och break-even under 2019. Som exempel på hur snabbt en försäljningstillväxt kan gå nämner vi det amerikanska företaget Varidesk, som på mindre än fyra år i branschen uppnått en omsättning över 100 MUSD. Detta tyder på en stor marknadspotential. Varidesks produkter fungerar bra men har högre priser och/eller mindre flexibilitet, estetik och “möbelkänsla” än vår Freedesk Desk Riser.

Ni ska nu göra en nyemission inför er notering på AktieTorget, vad ska ni använda pengarna till?

Vi befinner oss nu i ett läge med möjlighet till en snabb expansion där vi vill ta in kapital för att kunna genomföra en global expansion. Vårt arbete handlar i första hand om att kunna följa upp viktiga kund-leads och finansiera investeringar i försäljning och marknadsföring, såsom utbyggnad av återförsäljarnätverket samt fortsatta insatser avseende e-handel, social media och PR. Med en starkare finansiell ställning kommer vi också att kunna öka våra innovationsmöjligheter för att ständigt ligga steget före med nya innovativa, enkla och flexibla produkter. Vi kommer också att få bättre möjligheter att arbeta med produktionseffektivisering och kostnadsreduktioner för ökade marginaler samt att säkra våra immateriella rättigheter för befintliga och kommande produkter. I det fall nyemissionen fulltecknas är det vår bedömning att emissionslikviden kommer att finansiera verksamheten fram tills att bolaget genererar överskott.

Läs mer om Freedesks nyemission och notering.

Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures är ett investmentbolag som investerar i tillväxtbolag med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Northern CapSek Ventures AB hette tidigare Freedesk AB.