Personerna bakom MoveByBike tror fortsatt på verksamheten

MoveByBike har förbrukat mer än halva aktiekapitalet. Styrelse, ägare och ledning tror dock fortsatt på verksamheten. Nyemission ska göras under de kommande veckorna.

Styrelsen för MoveByBike meddelade denna eftermiddag att de har kunnat konstatera att bolagets egna kapital understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital och att man därför upprättar en kontrollbalansräkning.

Lisette Hallström, VD på MoveByBike, säger dock att det finns en fortsatt stark tro på verksamheten hos både styrelse, ägare och ledning. Bolaget ska göra en nyemission under september för att åtgerställa det egna kapitalet och kommer att arbeta för att säkra finansiering för kommande perioder och fortsatt utveckling av bolaget.

Aktien rasar 40 procent på nyheten och handlas nu till 40,4 öre per aktie, vilket ger ett börsvärde på 6,0 miljoner kronor.

MoveByBike Europe AB

MoveByBike är ett svenskt transport- och logistikföretag som med egenproducerade eldrivna transportcykelfordon erbjuder en miljövänligare leverans- och distributionstjänst.