Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Modelon AB

Modelon AB

Modelon AB
Scheelevägen 17
223 63 Lund

Hemsida:

www.modelon.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Modelon erbjuder lösningar till industrin för modellering och simulering i deras utvecklingsarbete.

Teckningsperiod:

16 april 2021 - 23 april 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

150 Mkr (+50 Mkr + 30 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

44 kr

Likviddag:

30 april 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

335 Mkr pre-money

Villkor:

Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt.

Post:

Övrigt:

Modelon noteras på First North i slutet av april 2021.

Den 15 april ska villkoren för erbjudandet presenteras. 16-23 april 2021 som vi i skrivande stund angivit är bara ungefärliga dummy-datum.

Accendo Capital SICAV RAIF har åtagit sig att teckna aktier motsvarande ett totalt värde om 110 Mkr.

Uppdatering: Teckningstiden för IPO:n är 16-26 april 2021. 28 april 2021 noteras aktierna på First North.

Uppdatering: Teckningstiden har förkortats och avslutas kl 13:00 den 23 april 2021.

Uppdaterat: 2021-04-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss